All posts by Administrator Systemu

Tekst o współfinansowaniu

W dniu 03.05.2014 r . odbył się w Krośnie I Tnasngraniczny Nordic Walking, organizowany w ramach projektu pn: „Akademia rekreacji ruchowej pogranicza – przez sport i rekreację ku współpracy i integracji”. Projekt jest współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007–2013.

W zawodach udział wzięło udział ok. 300 społeczności polsko-słowackiego pogranicza, w tym osoby niepełnosprawne i osoby starsze. Podział rywalizacji sportowej odbył się w kategoriach ze względu na płeć, wiek i kondycję, 5 grup (M) i 5 grup (K).

Organizatorzy starali się zaszczepić w uczestnikach jak kibicach I Transgranicznego Nording Walkingu,  chęć aktywnego uczestnictwa w tego typu inicjatywach podejmowanych przez organizacje partnerskie, jak i przez Stowarzyszenie Rozwoju Sportu Krośnieńskiego.

Niedostateczna jest liczba wspólnych, transgranicznych imprez rekreacyjnych, skupiających zwykłych ludzi, a nie wyczynowych sportowców, którzy sportem zajmują się rekreacyjnie dla poprawy zdrowia i ogólnego samopoczucia.

Obecność tak licznej reprezentacji widzów i uczestników pozwala stwierdzić iż organizacja tego typu zawodów jest dobrym pomysłem.

Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom, koszulkę z nadrukiem, natomiast zwycięzcy otrzymali statuetki oraz nagrody rzeczowe w postaci kij do uprawiania nordic walking.

 

 

 

I Transgraniczne Zawody Nordic Walking

I Transgraniczne Zawody Nordic Walking

Chodzisz z kijami? Przyjdź 3 maja na stadion lekkoatletyczny

Zapraszamy serdecznie 3 maja do wzięcia udziału w I Transgraniczych Zawodach Nordic Walking. Niech nikogo nie zwiedzie nazwa zawody. W imprezie może wziąć udział każdy. Nie ważny jest ani wiek ani umiejętności. Ważna  jest jedynie chęć  aktywnego spędzenia  wolnego czasu. Zapraszamy całe rodziny chodzących i biegających.  Tych co już chodzą z kijami i tych, którzy nigdy nie próbowali tej formy rekreacji.

Zachęcamy wszystkich żeby ten wolny dzień spędzili na aktywnym wypoczynku. Będzie też   doskonała okazja do skorzystania z rad fachowców.  Instruktorzy NORDIC WALKING będą uczyć techniki poruszania się z kijami, prawidłowej rozgrzewki, oraz ćwiczeń rozciągających po spacerze z kijami.

Dla wszystkich, którzy wezmą udział w krośnieńskim spacerze Nordic Walking organizatorzy zapewniają pamiątkowe koszulki i dyplomy, a dla zwycięzców Puchary i nagrody rzeczowe.

Impreza jest elementem projektu  „ Akademia rekreacji ruchowej pogranicza” 2013; przez sport i rekreację ku współpracy i integracji;  współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013.

PROGRAM  IMPREZY

7:30 -  9:45 Rejestracja zawodników

9:45 – 10:00 Pokaz prawidłowej techniki

10:00 – 10.15 Otwarcie imprezy; Wspólna rozgrzewka

10:15 -11.15 Start i marsz na dystansie 5 km

11.15 – 11.30 Wspólne ćwiczenia rozciągające

13:00 – 13:30 Dekoracja zawodników

Biuro zawodów będzie czynne w godzinach 7.30 –  9.45.

„Piechurzy z kijkami” mają do pokonania dystans 5 km po nawierzchni trawiastej.

Wystartujemy ze Stadionu Lekkoatletycznego przy ul. Bursaki i po przejściu jednego okrążenia wyruszymy na trasę. Schodzimy z bieżni bramą tylną na teren basenu, po wyznaczonej trasie przechodzimy w kierunku ścieżki Nordick Walking zlokalizowanej na terenach zielonych nad Wisłokiem. Po wykonaniu 4 okrążeń wracamy tą samą trasa przez teren basenów na stadion lekkoatletyczny gdzie przekroczymy linię mety.

Jeszcze raz zachęcamy wszystkich amatorów Nordick Walking do wspólnego pomaszerowania razem z nami właśnie 3 maja.

Zaprasza Organizator Zawodów – Stowarzyszenie Rozwoju Sportu Krośnieńskiego.

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

 W związku z realizacją projektu pn. „Akademia rekreacji ruchowej pogranicza – przez sport i rekreację ku współpracy i integracji”, Stowarzyszenie Rozwoju Sportu Krośnieńskiego wspólnie z partnerami ze strony polskiej oraz ze strony słowackiej ogłasza nabór na bezpłatny:

KURS INSTRUKTORA REKREACJI NORDIC WALKING

Procedura rekrutacyjna polega na przesłaniu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami na adres krosnochodzi@pwsz.krosno.pl w dniach 15-28 stycznia 2014 r. (decyduje kolejność zgłoszeń).

Cykl szkoleniowy obejmie 150 godzin – 90 godzin część specjalistyczna kursu oraz 60 godzin część ogólna kursu. Spotkania będą przeprowadzane w ramach 20 zjazdów weekendowych w okresie od stycznia do czerwca.

Cykl szkoleniowy przeprowadzać będą wykwalifikowani trenerzy, wyposażając uczestników w wiedze i umiejętności merytoryczne oraz metodyczne potrzebne do prowadzenia zajęć rekreacji ruchowej. Kurs zakończy się egzaminem, po jego pozytywnym zdaniu Uczestnik uzyska legitymację potwierdzającą nabyte kwalifikacje instruktorskie.

Uczestnikiem projektu może być osoba dorosła, która z własnej inicjatywy chce podnieść swoje kwalifikacje i umiejętności, spełniająca warunki określone w REGULAMINIE KURSU.

Każdy Uczestnik kursu we własnym zakresie zapewnia sprzęt sportowy (kijki) oraz dojazd na szkolenia (teren Miasta Krosna), Organizator zapewnia wyżywienie podczas każdego ze spotkań szkoleniowych.

Osoby ostatecznie zakwalifikowane do projektu, zobowiązane będą dostarczyć oryginały dokumentów, nie później niż dzień przed planowanym rozpoczęciem kursu.

KARTA-ZGŁOSZENIOWA.docx (Liczba pobrań: 616)

REGULAMIN-KURSU.docx (Liczba pobrań: 750)

INFORMACJA II

Promocja aktywności sportowej społeczności w Krośnie i regionie poprzez utworzenie ścieżek rekreacji ruchowej oraz portalu internetowego wraz z mobilną aplikacją instruktażową.

Stowarzyszenie Rozwoju Sportu Krośnieńskiego wspólnie z partnerami ze strony polskiej oraz ze strony słowackiej realizuje projekt pn. „Akademia rekreacji ruchowej pogranicza – przez sport i rekreację ku współpracy i integracji”. Projekt ma na celu utworzenie ścieżek rekreacji ruchowej oraz upowszechnienie bazy informacji o zakresie i możliwych formach aktywności ruchowej na obszarze polsko – słowackiego pogranicza. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska –Republika Słowacka 2007–2013.

INFORMACJA I

Informacja o podpisaniu umowy o dofinansowanie Mikroprojektu nr PL-SK/KAR/IPP/III/142 – 29.08.2013 r.

Stowarzyszenie Rozwoju Sportu Krośnieńskiego podpisało ze Stowarzyszeniem Euroregion Karpacki Polska umowę o dofinansowanie Mikroprojektu pn. „Akademia rekreacji ruchowej pogranicza – przez sport i rekreację ku współpracy i integracji”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007–2013. Okres realizacji projektu trwa od 01.10.2013 do 30.06.2014 r.