Aktualności Projekt

Tekst o współfinansowaniu

W dniu 03.05.2014 r . odbył się w Krośnie I Tnasngraniczny Nordic Walking, organizowany w ramach projektu pn: „Akademia rekreacji ruchowej pogranicza – przez sport i rekreację ku współpracy i integracji”. Projekt jest współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007–2013.

W zawodach udział wzięło udział ok. 300 społeczności polsko-słowackiego pogranicza, w tym osoby niepełnosprawne i osoby starsze. Podział rywalizacji sportowej odbył się w kategoriach ze względu na płeć, wiek i kondycję, 5 grup (M) i 5 grup (K).

Organizatorzy starali się zaszczepić w uczestnikach jak kibicach I Transgranicznego Nording Walkingu,  chęć aktywnego uczestnictwa w tego typu inicjatywach podejmowanych przez organizacje partnerskie, jak i przez Stowarzyszenie Rozwoju Sportu Krośnieńskiego.

Niedostateczna jest liczba wspólnych, transgranicznych imprez rekreacyjnych, skupiających zwykłych ludzi, a nie wyczynowych sportowców, którzy sportem zajmują się rekreacyjnie dla poprawy zdrowia i ogólnego samopoczucia.

Obecność tak licznej reprezentacji widzów i uczestników pozwala stwierdzić iż organizacja tego typu zawodów jest dobrym pomysłem.

Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom, koszulkę z nadrukiem, natomiast zwycięzcy otrzymali statuetki oraz nagrody rzeczowe w postaci kij do uprawiania nordic walking.