Aktuality

I CEZHRANIČNÉ PRETEKY NORDIC WALKING

I Transgraniczne Zawody Nordic Walking

Chodíte s palicami? Príďte 3. mája na atleticky štadión v Krosne

Pozývame Vás 3.mája k účasti v 1. Cezhraničných pretekoch Nordic Walking. Nech nikto sa nedá uviesť do omylu názvu „preteky“ – akcia je otvorená pre všetkých. Nie je dôležitý vek alebo schopnosti. Dôležitá je len ochota aktívne stráviť svoj voľný čas. Pozývame celej rodiny, tých ktorí chodia a ktorí behajú. Tých, ktorí už chodia s palicami a tých, ktorí to ešte nikdy nevyskúšali.

Odporúčame všetkým, aby tento voľný deň strávili aktívne. Bude to aj vynikajúca príležitosť využiť rady odborníkov. Inštruktori Nordic Walking naučia Vás techniky chôdze s palicami, ukážu správnu rozcvičku a strečingové cvičenia po prechádzke s palicami.

Pre všetkých tých, ktorí sa zúčastnia v krosnenskej prechádzke Nordic Walking organizátori zabezpečili tričká a diplomy, a pre víťazov trofeje a ceny.

Podujatie je súčasťou projektu „Akadémia pohybovej rekreácie pohraničia – športom a rekreáciou ku spolupráci a integrácii”, ktorý je spolufinancovaný cez Európskou úniu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu prostredníctvom Karpatského Euroregiónu v rámci cezhraničnej spolupráce programu republika Poľsko-Slovenská republika 2007-2013.

PROGRAM  PODUJATIA:
7:30 – 9:45 Registrácia pretekárov
9:45 – 10:00 Prezentácia správnej techniky Nordic Walkingu
10:00 – 10.15 Zahájenie podujatia; Spoločná rozcvička
10:15-11.15 Štart (trasa 5 km)
11.15- 11.30 Spoločné naťahovacie cvičenia
13:00 – 13:30 Dekorácia pretekárov
Kancelária obsluhy pretekov je otvorená 7.30 – 9.45

“Chodci s palicami” budú musieť prekonať vzdialenosť 5 km na trávnatej ceste.

Trasa sa záčina na atletickom štadióne (ul. Bursaki), kde po jednom okruhu vyrazíme na trasu. Potom ideme zadnou bránou na územie bazéna, vytýčenou trasou ideme v smere trás pre Nordic Walking vedľa Wisłoka. Po dokončení 4 kolies ideme späť rovnakou cestou cez územie bazénov k atletickému štadiónu.

Opäť pozývame všetkým priaznivcov Nordic Walkingu k spoločnej prechádzke 3 mája.

Usporiadateľ pretekov – Stowarzyszenie Rozwoju Sportu Krośnieńskiego (Združenie rozvoja športu v Krosne)

OZNÁMENIE

OZNÁMENIE

V súvislosti s realizáciou projektu s názvom. „Akadémia pohybovej rekreácie pohraničia – športom a rekreáciou ku spolupráci a integrácii”, Stowarzyszenie Rozwoju Sportu Krośnieńskiego (Združenie pre rozvoj športu v Krosne) spoločne s partnermi z Poľska a zo Slovenska oznamuje nábor na bezplatný:

KURZ PRE INŠTRUKTOROV REKREÁCIE: NORDIC WALKING

Nábor to odoslanie vyplnenej a podpísanej prihlášky s prílohami na adresu krosnochodzi@pwsz.krosno.pl v dňoch 15-21 január 2014 (Rozhoduje poradie predloženia prihlášok.).

Kurz bude zahŕňať 150 hodín – 90 hodín odbornej časti kurzu a 60 hodín všeobecnej časti kurzu. Kurz bude prebiehať vo forme 20 víkendových stretnutí v období od januára do júna.

Kurz bude vedený kvalifikovanými trénermi, vďaka tomu každý účastník obdrží znalosti a zručnosti potrebné pre výučbu pohybovej rekreácie. Kurz bude ukončený záverečnou skúškou, a po pozitívnom výsledku skúšky účastník dostane preukaz potvrdzujúci získanú kvalifikáciu inštruktora.

Účastníkom kurzu môže byť dospelý, ktorý z vlastnej iniciatívy chce zlepšiť svoju kvalifikáciu a zručnosti, a pri tom spĺňa podmienky obsiahnuté v PODMIENKACH KURZU.

Každý účastník kurzu musí si sam zabezpečiť športové vybavenie (palice) a dopravu pre miesto konania kurzu (územie mesta Krosno), organizátor poskytuje jedlo pre celú dobu trvania kurzu.

Osoby kvalifikované k projektu sú povinné predložiť originály dokladov, najneskôr deň pred plánovaným začatím kurzu.

Súbory na stiahnutie:

KARTA-ZGŁOSZENIOWA.docx (Počet stiahnutí: 625) REGULAMIN-KURSU.docx (Počet stiahnutí: 762)

INFORMÁCIA II

Propagácia športovej aktivity v Krosne a celom regióne prostredníctvom utvorenia tras pohybovej aktivity, webovej stránky spolu s mobilnou inštruktážnou aplikáciou.

Združenie rozvoja športu v Krosne (Stowarzyszenie Rozwoju Sportu Krośnieńskiego)spolu s partnermi z Poľska a zo Slovenska realizuje projekt s názvom „Akadémia pohybovej rekreácie pohraničia – športom a rekreáciou ku spolupráci a integrácii”. Projekt si kladie za cieľ vytvoriť rekreačné trasy a rozširovať základné informácie o rozsahu a možných formách fyzickej aktivity v oblasti poľsko-slovenského pohraničia. Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom prostredníctvom Karpatského euroregiónu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013.

INFORMÁCIA I

Informácia o uzavretiu dohody o financovaní Mikroprojektu č. PL-SK/KAR/IPP/III/142 – 29.08.2013 r.

Združenie rozvoja športu v Krosne (Stowarzyszenie Rozwoju Sportu Krośnieńskiego) spolu so Združením Karpatský euroregión Poľsko (Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska) uzavrelo dohodu o financovaní Mikroprojektu s názvom „Akadémia pohybovej rekreácie pohraničia – športom a rekreáciou ku spolupráci a integrácii” Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom prostredníctvom Karpatského euroregiónu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013. Doba realizácie projektu je od 10.01.2013 do 30.06.2014